Jański Kurier

„Jański Kurier” to gazeta uczelniana wydawana semestralnie i prezentująca Uczelnię oraz wszystkie jej  Wydziały zlokalizowane w siedmiu miastach polski: Chełmie, Elblagu, Krakowie, Łomży, Opolu, Warszawie, Zabrzu. W skład zespołu redakcyjnego kuriera wchodzą przedstawiciele wszystkich Wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Zawarte informacje dotyczą więc nie tylko Uczelni ale również konkretnych Wydziałów.

Wydawnictwo