Zarządzanie i Edukacja nr 89

Spis treści ZiE nr 48


Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Elżbieta Kopciuszewska: Zmiany i wyzwania w kierowaniu rozwojem zawodowym – jakość kapitału ludzkiego.
 • Urszula Kozłowska : Kapitał intelektualny jako niezbędny element paradygmatu gospodarowania opartego na wiedzy.
 • Monika Duchnowska Socjologiczno-prawne aspekty równouprawnienia kobiet w Polsce w XXI wieku.
 • Tomasz Machelski: Perspektywy dla Unii Gospodarczej i Walutowej – refleksja prakseologiczna.
 • Martyna Michalak: Stres i elementy zarządzania stresem wśród pracowników i funkcjonariuszy straży pożarnej (na podstawie jednostki stacjonującej na terenie Dolnego Śląska)


Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Agata Kaszuba: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwach sektora mśp – studium przypadków mikroprzedsiębiorstw.
 • Katarzyna Świerszcz, Sławomir Bartosiewicz: Kultura organizacyjna determinantą racjonalności ekonomicznej w centrach logistycznych.
 • Ewa Golisz: Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym z wykorzystaniem metody Monte Carlo.
 • Andrzej Sawicki: Człowiek, który rzucił wyzwanie establishmentowi.


Edukacja społeczna

 • Dorota Wejchert-Gajczyk: Edukacja artystyczna od przedszkolaka do studenta. Jak tworzyć warsztat adresowany do specyficznej grupy odbiorców?
 • Stanisław Chrobak: Dziecko źródłem nadziei – wyzwania pedagogiczne
 • Lidia Marszałek: Inspiracje Janusza Korczaka dla współczesnego rozumienia wartości dzieciństwa.
 • Krzysztof Knajp: Konkordaty gwarantami katolickiego wychowania potomstwa poprzez zapewnienie dostępu do nauki religii w szkołach publicznych.
 • Marcin A. Stradowski: Kultura polityczna w procesie wychowania obywatelskiego
 • Anna Modzelewska: Kłamstwo i inne patologie w nauce

Wydawnictwo