Zarządzanie i Edukacja nr 74/75

Spis treści ZiE 74/75

 

Zarządzanie w biznesie

 • Bogdan Miedziński - Strategiczna ocena projektu – część II
 • Larysa Hlinenko, Yuriy Daynovskyy - Ewolucyjne podejście do zarządzania rozwojem biznesu
 • Dorota Pawłowska - Optymalizacja podatkowa a nadużycie prawa
 • Zarządzanie w sektorze energetycznym
 • Piotr F. Borowski, Bartosz Kujawski - Wpływ regulacji rynkowych na konkurencyjność przedsiębiorstw energetycznych
 • Cezary Tomasz Szyjko - Zarządzanie dywersyfikacji dostaw gazu w Polsce, w świetle ustawodawstwa UE

Edukacja

 • Andrzej Warmiński - Szkolnictwo w krajach Unii Europejskiej: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Szwecji
 • Jacek Neumann - Szkoła i jej odpowiedzialność jako środowiska wychowawczego (aspekt socjologiczno-prakseologiczny)
 • Jozef Jurko - Podnety Cirkvi k aktívnej úèastí laikov vo verejnom živote a v samoriadení. (Incentives for active participation of the Church laity in public life and self-governance)
 • Jarosław Grabowski - Uczelnia wyższa środowiskiem poszukiwania i nauczania prawdy
 • Sławomir Zieliński - Nauka wobec aktualnego problemu tożsamooeci człowieka


Varia

 • Barbara Jabłońska - Fundusze europejskie w pierwszych latach członkostwa
 • Polski w UE (perspektywa dyskursywna)
 • Cezary Tomasz Szyjko - Polska wobec strategii Europa 2020

 

Czsopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Wydawnictwo