Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna

Spis treści

 

Słowo Założyciela Szkół im. Bogdana Jańskiego

Wstęp

Ks. prof. dr hab. Janusz Tarnowski – Jan Paweł II w trzech wymiarach pedagogicznych

Ks. dr Krzysztof Kietliński – Nauczanie Jana Pawła II w perspektywie Bożej pedagogiki

Dr Wojciech Sroczyński – Etos wychowawcy w nauczaniu Jana Pawła II

Prof. dr hab. Leszek Korporowicz – Kultura godności człowieka

Dr Stanisław Chrobak SDB – Kultura życia – kulturą nadziei w kontekście nauczania Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński  - Wychowanie do wartości w ujęciu Jana Pawła II

Dr Edyta Wolter – Wychowanie do równoważenia rozwoju społeczno-przyrodniczego w koncepcji Jana Pawła II

Prof. dr hab. Krystyna Lubomirska – Dziecko i wychowanie w pedagogice Jana Pawła II

Ks. dr Sławomir Klementowicz – Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II

Dr Katarzyna Świerszcz – Miejsce wspólnoty narodowej w „Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II oraz w pismach Bogdana Jańskiego

Dr Włodzimierz Petryk – Misja wspólnoty chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Pawła II

Dr Józef Placha – Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach

Dr Jerzy Donarski – Zastosowanie zasad etycznych Jana Pawła II w zarządzaniu firmami (wyniki)

Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański - Posłowie

 

 

Wydawnictwo