Zarządzanie i Edukacja nr 62

Spis treści ZiE nr 62

 

  • Wojciech Sroczyński - Czy kryzys rodziny?
  • Sabina Zalewska - Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie Edyta Wolter - Socjalizacja w rodzinie w aspekcie  polskiego wzoru kultury ideacyjnej
  • Sławomir Klementowicz - Czynniki wpływające na kształtowanie się więzi w rodzinie
  • Marta Luty-Michalak - Behawioralny aspekt więzi małżeńskiej a migracje zarobkowe polaków
  • Zofia Kawczyńska-Butrym - Starość i niepełnosprawność w rodzinie – modele wsparcia
  • Włodzimierz Petryk - Pomoc współczesnej rodzinie miejskiej na przykładzie Powiatu Pruszkowskiego
  • Joanna Okarma - Rodzina wielkomiejska z przewlekłą chorobą neurologiczną typu stwardnienie rozsiane
  • Małgorzata Białek - Rodzina w obliczu izolacji więziennej
  • Anna Monika Kruk - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – szansą czy zagrożeniem współczesnej rodziny?
  • Niemiec Henryk - Miłość podstawą i celem małżeństwa

Wydawnictwo