Zarządzanie i Edukacja nr 53/ 54

Spis treści ZiE nr 53/54

 

I.  Rozprawy i artykuły

 • Dariusz Tabor - System  życia jako wartość
 • Grzegorz Baczewski - Społeczna funkcja przyjaźni według świętego Augustyna
 • Marian Mroziewski - Kierunki aktywizacji czynników intelektualnych na rzecz rozwoju polskiej gospodarki
 • Krzysztof Kietliński - Elementy turystyki w pielgrzymowaniu
 • Krzysztof Nowakowski - Promocja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
 • Wioleta Witczak - Public Relations. Sztuka społecznych interakcji
 • Krzysztof Nowakowski - Oddziaływanie mediów emigracyjnych na sytuację społeczną w Polsce po 1945 roku
 • Jacek Piszewski - Fuzje i przejęcia w mediach w Unii Europejskiej po 2000 roku
 • Piotr Borowski - Wzrost ekonomiczny i rozwój gospodarczy społeczeństw a degradacja środowiska
 • Małgorzata Zakrzewska - Bioremediacja – najnowszą technologią oczyszczania skażonych wód i gruntów substancjami ropopochodnymi
 • Konrad Jakubiak, Piotr Borowski - Wykorzystanie wierzby energetycznej jako przyjaznego dla środowiska źródła energii
 • Ewa Kukiełko, Karolina Affek - Analiza zapotrzebowania rynku na susz uzyskiwany
 • z owoców i warzyw
 • Konrad Rokoszewski - Merytoryczne uwarunkowania  przygotowywania projektów związanych z  integracją społeczną i ochroną środowiska  w aspekcie środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego  i  Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych


II. Materiały i studia

 • Adam Drosio - Energetyczna samowystarczalność rolnictwa, a ochrona środowiska
 • Jerzy Donarski - Competitive Productivity through ETHICALITY – Research findings. Proposal of Ethical Competitiveness standard EC1000

Wydawnictwo