Zarządzanie i Edukacja nr 87

Spis treści ZiE nr 87


Zarządzanie nieruchomościami

 • Zbigniew Pawlak Andrzej Smoleń: Wycena nieruchomości sportowych jako element Facility Management.
 • Marcin Janusz: Zarządzanie gospodarką mieszkaniową województw Polski w kontekście zmian demograficznych i zasad CSR.
 •  Emilia Drzewiecka – Mazur: Konsekwencje architektoniczne obiektów inkubatorowych wysokiej technologii.


Metody skutecznego zarządzania

 • Małgorzata Olczak: EQ w zarządzaniu organizacją. Scenariusze zajęć dla studentów wydziałów organizacji i zarządzania.
 • Katarzyna Lechowicz: Funkcjonalny charakter przywilejów i immunitetów honorowych urzędników konsularnych
 • Zygmunt Mietlewski: Budżetowanie działalności gospodarczej w sektorze MŚP w województwie warmińsko – mazurskim. Sposób identyfikacji i propozycja rozwiązania problemu


Zarządzanie ochroną środowiska

 • Julianna Bartosewicz: Proffessional air protection management one of preventive methods for the galloping global warming process and improvement in the increasingly threatened ecodevelopment./ Profesjonalne zarządzanie ochroną powietrza jednym ze sposobów zapobiegania galopującemu procesowi globalnego ocieplenia oraz poprawy coraz bardziej zagrożonego ekorozwoju.
 • Tomasz Kochański: Współczesne tendencje rozwoju gospodarki opakowaniami w aspekcie ekologii – gospodarka zużytymi opakowaniami w Polsce, w świetle wymogów Unii Europejskiej.

 

Edukacja społeczna

 • Stanisław Chrobak sdb: Wychowanie w perspektywie nadziei. Jan Paweł II do młodzieży w pielgrzymkach do Polski.
 • Józef Placha: Janusz Korczak jako prekursor współczesnego rozumienia dialogu pedagogicznego.
 • Aleksander Gwiazda: Wyzwania XXI wieku wobec procesowego zarządzania uczelnią wyższą.
 • Waldemar Grzeszczuk: Wartość biologicznych argumentów na istnienie Boga i ich wykorzystanie w procesie kształtowania religijnych postaw młodzieży (na podstawie filozofii Ks. Kazimierza Kłósaka).
 • Anna Janus: Wpływ programowych i strukturalnych reform oświatowych po roku 1990 na system zarządzania szkołą samorządową.

 

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

 

Wydawnictwo