Zarządzanie i Edukacja nr 59/60

Spis treści ZiE nr 59/60

 

 • Katarzyna Postrzednik-Lotko - Znaczenie i rola semiotyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Piotr F. Borowski - Kapitał ludzki w dobie globalizacji w przedsiębiorstwach z sektorów silnie regulowanych
 • Tomasz Kochański – Metody oceny wartości kapitału intelektualnego firmy
 • Konrad  Rokoszewski – Kształtowania partnerstwa wewnątrz organizacji jako czynnik rozwoju organizacji
 • Konrad Rokoszewski, Aleksandra Pisera – Wymiary partycypacji a rozwój relacji z pracownikami w organizacji
 • Marta Luty – Michalak – Źródła i rodzaje konfliktów w przedsiębiorstwie
 • Józef Placha – Szczególna potrzeba dialogu w sytuacjach konfliktowych
 • Elżbieta Jędrych - Rola fundamentalnych wartości w tworzeniu i wdrażaniu strategii kapitału ludzkiego w organizacji
 • Mirosław Ostrowski – Wybrane metody wdrażania zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Wioleta Witczak – Relatywizm kultury organizacyjnej oraznorm społecznych i postaw wobec pracy
 • Edyta Wolter – Personalistyczny aspekt pracy
 • Wojciech Sroczyński – Kapitał ludzki a siły społeczne
 • Ewa Adamczyk  - Efektywność szkoły a kapitał ludzki – społeczne oczekiwania
 • Piotr Weryński - Zasoby lokalne jako dobro wspólne. aplikacja teorii
 • Iwona Babiak, Krzysztof Dziurzyński - Wiedza o sposobach poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne jak element wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydawnictwo