Rola Białołęckiego Ośrodka Kultury w popularyzacji działań kulturalno-oświatowych

Spis treści

Watęp
Część pierwsza
Krzysztof R. Nowakowski - Metodologia badań sondażowych w odniesieniu do funkcjonowania i strategii rozwoju instytucji kulturalnych w środowisku lokalnym
Rozdział 1
Tradycja badań socjologicznych
Rozdział 2
Analiza społeczności miejskich
Rozdział 3
Metody badań społecznych
Rozdział 4
Strategie rozwoju Białołęckiego Ośrodka Kultury
Marketing Białołęckiego Ośrodka Kultury
Public Relations centrów kulturalno-oświatowych
Biografia do części pierwszej

Część drugiej
Wojciech Sroczyński - Mieszkańcy Białołęki wobec imprez kulturalnych organizowanych przez Białołęki Ośrodek Kultury i sytuacji społeczno-wychowawczych
Rozdział 5
Teoretyczne przesłanki badań i zarys problematyki
Rozdział 6
Potrzeby i oczekiwania mieszkańców Białołęki w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Rozdział 7
Sytuacje opiekuńcze i społeczno-wychowawcze obserwowane w codziennym życiu Białołęki w opinii badanych
Sytuacje opiekuńcze i społeczne obserwowane w codziennym życiu mieszkańców Białołęki a zmienne demograficzne
Płeć a obserwowane sytuacje społeczne
Wykształcenie a obserwowane sytuacje społeczne
Wiek a sytuacje społeczne
Status rodzinny a sytuacje społeczne
Status pobytu na terenie Białołęki a sytuacje społeczne
Czas zamieszkiwania na terenie Białołęki a sytuacje społeczne
Rozdział 8
Potrzeby i oczekiwania mieszkańców Białołęki w zakresie urządzeń kulturalno-społecznych i wychowawczych
Potrzeby i oczekiwania mieszkańców Białołęki w zakresie urządzeń kulturalno-społecznych i wychowawczych a zmienne demograficzne
Urządzenia potrzebne Białołęce a dane demograficzne
Zmienne demograficzne a urządzenia potrzebne Białołęce
Wnioski i postulaty
Bibliografia do części drugiej
Podsumowanie
Aneks do części pierwszej - Diagramy
Aneks do części drugiej - Diagramy
Pytania ankiety

Wydawnictwo