Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw tom 2

Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym i sektorowo-branżowym
Tom  II pod redakcją dr inż. Piotra Borowskiego

Spis treści

 • Dorota Jegorow - Saldo obrotów polskiego handlu zagranicznego, jako jeden z wyznaczników konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
 • Anna Laskowska, Marcin Janusz - Konkurencyjność regionów a konkurencyjność   przedsiębiorstw
 • Konrad Rokoszewski - Partnerstwo i współpraca w budowie  środowiska sprzyjającego  rozwojowi małych  i średnich przedsiębiorstw  w regionach i na poziomie  lokalnym 
 • Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski - Wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2006, w podziale na eksporterów  i nieeksporterów
 • Marzanna Witek-Hajduk - Ekspansja zagraniczna jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw a ich konkurencyjność
 • Zbigniew Piotrowski - Źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce
 • Małgorzata Raczkowska - Konkurencyjność polskich produktów regionalnych i tradycyjnych na rynkach Unii Europejskiej
 • Sławomir Bieńkowski - Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność
 • Ewelina Nojszewska - Konkurencyjność w służbie zdrowia
 • Piotr Borowski - Wzrost konkurencyjności sektora usług finansowych w Polsce
 • Małgorzata Stawicka - Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego i kombinowanego po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • Katarzyna Boratyńska - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw branży piwowarskiej
 • Andrzej Daniluk - Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw branży  mleczarskiej w województwie podlaskim
 • Jacek Nowak - Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna a konkurencyjność rolnictwa i żywności ekologicznej

Wydawnictwo