Zarządzanie i Edukacja nr 64/65

Spis treści ZiE nr 64/65

 
I. Polska w Unii Europejskiej

 • Jerzy Gołubowicz - Udział informatyzacji urzędów administracji publicznej i samorządowej w budowie społeczeństwa informacyjnego (część II)
 • Konrad Rokoszewski - Rola zarządzania projektami w realizacji celów i zadań organizacji pozarządowych
 • Ewa Golisz, Monika Ignał - Prognozowanie zatrudnienia w zakładzie usługowym za pomocą metody monte carlo
 • Anna Kochmańska - Zarządzanie personelem wielokulturowym na podstawie badań własnych
 • Tomasz Kochański - Modele zarządzania wielokulturowego
 • Włodzimierz Petryk - Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej

 

II. Człowiek w rodzinie i w społeczeństwie

 • Mikołaj Winiarski - Rodzina w życiu jednostki, narodu i społeczeństwa globalnego
 • Katarzyna Świerszcz - Jednoznaczne rozumienie abstraktów podstawą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego społeczeństwa

 
III. Edukacja

 • Jerzy Modzelewski -Realizacja Procesu Bolońskiego w polskim szkolnictwie wyższym
 • Szafraniec Jan, Pluskota Denis -  Potrzeby psychiczne młodzieży akademickiej na przykładzie studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
 • Andrzej Warmiński – Zadania i organizacja pracy dyrektora placówki oświatowej

 
IV. Varia

 • Anna Dziewulska - Przyrodnicze bariery zagospodarowania przestrzeni
 • Dorota Wejchert – Gajczyk - Specyfika i znaczenie procesu edukacyjnego w nauczaniu różnych typu rysunków


 

Wydawnictwo