Zarządzanie i Edukacja nr 79

Spis treści ZiE nr 79

 

Rozprawy i artykuły
Zarządzanie wiedzą i kapitałem ludzkim

 • Seweryn Spałek - Nauczanie przez projekty jako metoda kształcenia menedżerów XXI wieku zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw
 • Cezary Tomasz Szyjko - Konkluzje polskiej prezydencji: perspektywy mobilności edukacyjnej w krajach Partnerstwa Wschodniego
 • Julianna Bartosewicz - Zarządzanie wiedzą warunkiem prawidłowej egzystencji współczesnej organizacji
 • Agata Magda Łukasiewicz - Ocena poziomu satysfakcji studentów kierunku pedagogika wobec treści dydaktycznych oraz praktyk pedagogi-cznych, realizowanych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Wyniki z badania ilościowego
 • Konrad Rokoszewski - Model współpracy szkół zawodowych z pracodawcami na tle zmian i wymagań rynku pracy
 • Sylwia Domagalska - Zarządzanie kapitałem ludzkimi oparte na kompetencjach
 • Krzysztof R. Nowakowski - Japońskie zarządzanie kapitałem ludzkim

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy

 • Jerzy Obolewicz - Mapa wiedzy BIOZ jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w przedsiębiorstwie budowlanym
 • Anna Kwiecień - Zaufanie – interdyscyplinarny aspekt współczesnego zarządzania

 

Varia

 • Agata Osińska - Geneza powstania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 205
 • Andrzej Sawicki - Kampanie referendalne w krajach aspirujących do Unii Europejskiej w 2003 roku
   

 

Czsopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Wydawnictwo