Zarządzanie i Edukacja nr 70/71

Spis treści ZiE nr 70/71

 

I Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej

 • Jolanta Eliza Żółtowska - Pojęcie regionu w naukach geografi cznych
 • Bożena Kaczmarska, Artur Maciąg - Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów
 • Izabela Górniak, Wiesław Baran - Katedry w układach urbanistycznych miast średniowiecznych
 • Wiesław Baran, Jan Żmuda - Uwarunkowania urbanizacji wsi w aglomeracji Opole
 • Romuald Jończy - Formy zatrudnienia ludności na obszarach wiejskich województwa opolskiego w jego układzie przestrzennym – wnioski z badań
 • Mariusz Głowacki, Izabella Pisarek - Zanieczyszczania środowiska a planowanie przestrzenne
 • Anna Dziewulska - Funkcje terenów zielonych w mieście

 

II Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania

 • Cezary Tomasz Szyjko - Zarządzanie systemem oświaty w kontekście wyzwań regionalizmu europejskiego
 • Piotr F. Borowski, Ilona Tymoszuk - Znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwach XXI wieku


Varia

 • Krzysztof Badora - Koncepcja planistyczna ochrony przeciwpowodziowej miasta Lewin Brzeski i potencjalne skutki jej realizacji dla środowiska przyrodniczego
 • Krzysztof Urbanek - Racjowitalizm chrześcijański. Filozofi a personalistyczna Juliána Maríasa
 • Sylwia Zawadzka - Wolność człowieka w ujęciu Jana Jakuba Rousseau

 

Czsopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Wydawnictwo