Zarządzanie i Edukacja nr 83

Spis treści numeru 83


I. Zarządzanie kapitałem ludzkim
1. Michał Czuba: Znaczenie zasobów jako źródła przewagi konkurencyjnej dla firm świadczących usługi komunalne
2. Katarzyna Grunt-Mejer: Skuteczność treningów zarządzania czasem
– przegląd badań
3. Katarzyna Grzesik: Metody rozwoju zdolności przywódczych w przedsiębiorstwie.
4. Tomasz Kochański: Kompetencje pracownicze w przedsiębiorstwie
5. Katarzyna Kozioł-Nadolna: Internacjonalizacja  działalności badawczo-rozwojowej (B+R) – zarys teoretyczny
6. Paulina Mazur- Kurach, Bożena Makowska: Stosunek młodych osób do wykonywanej pracy a zagrożenie    pracoholizmem
7. Marian Oliński: Charakterystyka organizacji pozarządowych w kontekście nastawienie kadr do podnoszenia własnych kwalifikacji na przykładzie organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Olsztynie


II. Zarządzanie finansami
1. Adam Lejman: Rola i znaczenie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym
2. Jan Kreft: Wpływ hiperkonkurencji na zysk firm medialnych i jakość mediów
3. Cezary Tomasz Szyjko: Uwarunkowania prawno-finansowe inwestycji infrastrukturalnych w polskiej energetyce.
4. Sylwia Stachowska: Płaca minimalna jako narzędzie kształtowania dochodu godziwego
5. Leszek Kędzierski: Etyczne zarządzanie finansami przedsiębiorstw

III. Varia

1. Izabela Wielewska: Zarządzanie ochroną środowiska w firmach agrobiznesu
2. Zdzisław Szalbierz, Joanna Kot: Wpływ regulacji na innowacyjne sposoby pozyskiwania energii
 

Czasopismo dostępne jest w całości w wersji pdf

Wydawnictwo