Książki

Dorobkiem Wydawnictwa Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego są m.in. następujące pozycje:

 • T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Warszawa 1997, 1999, 2001
 • T. Gruszecki, Instytucje i rynki finansowe, Warszawa 1998
 • T. Gruszecki, Rynki i instytucje finansowe – materiały prawne, 6 części, Warszawa 1998
 • T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, Warszawa 1998
 • F. S. Piasecki, Elementy badań operacyjnych, Warszawa 1998
 • E. Podrez, W kręgu dobra i zła, Warszawa 1998
 • O. Gedymin, W. Rutkowski, Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Warszawa 1999
 • M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1999
 • Z. Matkowski, Podstawy ekonomii – Mikroekonomia, Warszawa 1999
 • J. J. Nowak, Wprowadzenie do matematycznego formułowania problemów decyzyjnych, Warszawa 1999
 • F. S. Piasecki, Teoria kooperacji gospodarczej i międzynarodowej wymiany handlowej, Warszawa 1999
 • S. J. Sokołowski, Logika dla menedżerów, Warszawa 1999
 • S. Urbański, Teologia modlitwy, Warszawa 1999
 • S. Urbański (pod red.), Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988),  t. I, Warszawa 1999
 • S. Urbański (pod red.), Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1989-1999), t. II, Warszawa 2000
 • S. Urbański (pod red.), Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), Warszawa 2000
 • A. Karczmarczyk, M. Grzybowski, Informatyka, Warszawa 2000
 • S. Tokarski, Technologia pracy umysłowej, Warszawa 2001
 • W. Bojarski, Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych, Warszawa 2001
 • S. Urbański, Duchowość zmartwychwstańca, Warszawa 2003
 • S. Urbański, Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, Warszawa 2006
 • M. Stawickiej (pod red.), Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE, Warszawa 2006
 • S. Urbański (pod red.), Dziedzictwo Bogdana Jańskiego - Służba Narodowa, Warszawa 2006
 • L. Korporowicz, Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie społeczne, Warszawa 2007
 • P. Borowski, Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe,  Warszawa 2007
 • M. Stawickiej (pod red.), Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie narzędziowo-praktyczne (wybrane metody i instrumenty), Warszawa 2007
 • W. Kowalczewski, W. Matwiejczuj (pod red.), Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa 2007, 2008
 • J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna, Warszawa 2008
 • W. Kowalczewski, W. Matwiejczuj (pod red.), Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Warszawa 2008
 • W. Kowalczewski, W. Matwiejczuj (pod red.), Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Warszawa 2008
 • J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, Warszawa 2008
 • J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna - Jan Szafraniec, Warszawa 2008
 • S. Urbański (pod red.), Jan Paweł II do polskich uczonych, Warszawa 2009
 • J. Szafraniec, Osobowość rozwojowa i psychohigiena, Warszawa 2009
 • W. Kowalczewski (pod red.), Marketing i logistyka w zarządzaniu, Warszawa 2009
 • T. Wojciechowski, W. Kowalczewski (pod red.), Marketing i logistyka w teorii i praktyce, Warszawa 2010
 • F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Warszawa2010
 • W. Sroczyński, K. Nowakowski, Rola Białołęckiego Ośrodka Kultury w popularyzacji działań kulturalno-oświatowych, Warszawa 2011
 • M. Makowski, Podstawy marketingu w teorii i praktyce, Warszawa 2011
 • M. Mylik, Filozofia praktyczna, Warszawa 2012
 • C. T. Szyjko, Jak dodać gazu - uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju rynku gazu w Polsce, Warszawa 2012
 • C. T. Szyjko, Klimat dla klimatu: polskie samorządy terytorialne wobec priorytetów zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012
 • B. Miedziński, Nadużycia w wycenie przedsiębiorstw, Warszawa 2012
 • Z. Mietczewski, B. Tchórz, Ł. Różanowski, Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej, Warszawa 2013
 • L. Marszałek, Duchowność dziecka, Warszawa 2013
 • M. Andrejkovic, Z. Hajduova, Statistical methods in the examples - Statisticke metody v prikladoch, Warszawa 2013
 • ks. kard. Z. Grocholewski, Uniwersytet wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2013

 

Wydawnictwo