Statistical methods in the examples - Statisticke metody v prikladoch

Marek Andrejkovic - Zuzana Hajduova

 

"Statistical methods in the examples - Statisticke metody v prikladoch"
 

 

Publikacja instruktażowa dla  studentów studiów licencjackich - tekst związany jest z badaniami, jakim poddano znaczną, teoretyczną wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się studenci przy korzystaniu z metod statystycznych.


Szybki rozwój oprogramowania statystycznego udostępnił wykorzystanie metod statystycznych w praktycznych warunkach życia codziennego, ale jeśli użytkownik nie zna struktury modelu matematycznego, w stosowaniu tych metod może popełniać błędy, wybierając np. nieodpowiednią metody, albo źle interpretując zdobytą wiedzę.


Przedstawione propozycje mogą być skutecznym narzędziem do wykorzystania w czasie realizacji programu kursu metod statystycznych.


Praktyczne przykłady praktyk powinny stać się motywacją dla studentów aby wniknąć w istotę metod statystycznych poprzez połączenie  teorii z praktyką.

Wydawnictwo