Kultura biznesu firmy

Spis treści

 

Od autora

Wprowadzenie

 

Rozdział 1 Kultura biznesu

Wstęp

1.1.      Pojęcie kultury biznesu

1.2.      Brak jednoznacznej interpretacji kultury korporacyjnej

1.3.      Elementy strukturalne koncepcji kultury biznesu

1.3.1.  Wartości

1.3.2.  Zachowania

1.3.3.  Menedżerowie, liderzy i ważni ludzie

1.3.4.  Rytuały i obrzędy

1.3.5.  Komunikacje

 

Rozdział 2 Typologia kultury biznesu

Wstęp

2.1.    Kultury eksploatacyjne

2.2.    Kultury sparaliżowane

2.3.    Kultury chaotyczne

2.4.    Kultury polityczne

2.5.    Kultury biurokratyczne

2.6.    Kultury użyteczne

2.7.    Kultury biznesu nowej ery

 

Rozdział 3 Podstawowe kategorie koncepcji kultury biznesu

Wstęp

3.1.    Silne kultury

3.2.    Strategicznie właściwe kultury

3.3.    Adaptacyjne kultury

 

Rozdział 4 Zasadnicza zmiana a kultura biznesu firmy    

Wstęp

4.1.    Pojęcie zasadniczej zmiany

4.1.1.  Ludzkie aspekty

4.1.2.  Organizacyjne uwarunkowania

4.2.  Siły napędowe zasadniczej zmiany kultury biznesu

4.2.1.  Siły napędowe zasadniczej zmiany pierwszego rzędu

4.2.2.  Siły napędowe zasadniczej zmiany drugiego rzędu

4.2.3.  Siły napędowe zasadniczej zmiany trzeciego rzędu

 

Rozdział  5 Kultura biznesu nowopowstającej firmy

Wstęp

5.1.    Przewidywanie przyszłej działalności biznesowej

5.2.    Standaryzacja działalności biznesowej

5.3.    Kultura biznesu a zmiana fazy cyklu biznesowego

 

Rozdział  6 Budowa kultury biznesu 

Wstęp

6.1. Kto powinien podjąć inicjatywę budowy kultury biznesu?

6.2.  Cele budowy kultury biznesu

6.3.  Bariery procesu zmiany kultury biznesu

6.4.  Warunki pomyślnej implementacji procesu zmiany kultury biznesu

6.5.  Pomiar stanu zaawansowania procesu zmiany kultury biznesu

 

Bibliografia

 

 

Wydawnictwo